Supervision

Supervision

Supervision

Jeg holder meget af at supervisere og kan supervisere psykologer på vej mod autorisation og specialistgodkendelse. Jeg bestræber mig på at skabe et rum, hvor der er plads til hele dig. Dvs. at jeg gerne superviserer både ift. faglige emner og cases og den personlige vinkel - dig som terapeut.

Kontakt mig for en uforpligtende snak, hvis du ønsker at finde ud af, om jeg kunne være et godt match til dig. 


Udtalelse fra supervisand på vej mod specialist i sundhedspsykologi:

"Jeg har været utrolig glad for min supervision. Jeg har altid set frem til de lærerige og behagelige timer. Jeg trivedes i din smittende ro, dine evner i forhold til at skabe overblik, og jeg er altid gået fra supervisionen mere afklaret i forhold til, hvad jeg skal arbejde videre med. Jeg er virkelig imponeret over din hukommelse - at du har kunnet huske mine patienter fra gang til gang. Jeg har også været glad for din indledningsvise struktur. Supervisionen har altid været på et højt fagligt niveau. Selvom fokus har været på det faglige, har det også været givende for min personlige udvikling, så jeg har både som fagperson og privat været glad for supervisionen".